• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

CB-GV2ME

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.63…1A, Pushbutton control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.63…1A, Pushbutton control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,
35%
GV2ME06

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,

802,945 ₫ 1,235,300 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,
35%
GV2ME06

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1…1.6A,

802,945 ₫ 1,235,300 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1.6…2.5A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1.6…2.5A,
35%
GV2ME07

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 1.6…2.5A,

802,945 ₫ 1,235,300 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 2.5…4A, Pushbutton control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 2.5…4A, Pushbutton control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 2.5…4A, Pushbutton control
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 2.5…4A, Pushbutton control
35%
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 4…6.3A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 4…6.3A,
35%
GV2ME10

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 4…6.3A,

802,945 ₫ 1,235,300 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,
35%
GV2ME14

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,

878,735 ₫ 1,351,900 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,
35%
GV2ME14

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 6…10A,

878,735 ₫ 1,351,900 ₫
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 9…14A,
TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 9…14A,
35%
GV2ME16

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 9…14A,

928,070 ₫ 1,427,800 ₫
GV2ME20 TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A,
GV2ME20 TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A,
35%
GV2ME20

GV2ME20 TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 13…18A,

928,070 ₫ 1,427,800 ₫