• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp Vặn Xoắn hạ thế 4 lõi bằng nhau, ruột nhôm cách điện XLPE

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x16
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x16
LV - ABC 4x16 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x16

23,080 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x25
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x25
LV - ABC 4x25 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x25

33,630 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x35
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x35
LV - ABC 4x35 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x35

40,330 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x50
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x50
LV - ABC 4x50 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x50

60,360 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x70
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x70
LV - ABC 4x70 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x70

79,390 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x95
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x95
LV - ABC 4x95 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x95

107,380 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x120
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x120
LV - ABC 4x120 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x120

136,450 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x150
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x150
LV - ABC 4x150 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x150

166,790 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x185
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x185
LV - ABC 4x185 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x185

206,480 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x240
Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x240
LV - ABC 4x240 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 4x240

252,220 ₫