Cáp Vặn Xoắn hạ thế 3 lõi, ruột nhôm cách điện XLPE › DAPHACO

Cáp Vặn Xoắn hạ thế 3 lõi, ruột nhôm cách điện XLPE

  • 1
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240
LV - ABC 3x240 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240

188,860 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185
LV - ABC 3x185 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185

150,750 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150
LV - ABC 3x150 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150

121,760 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120
LV - ABC 3x120 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120

99,630 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95
LV - ABC 3x95 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95

80,540 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70
LV - ABC 3x70 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70

59,530 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50
LV - ABC 3x50 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50

45,280 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35
LV - ABC 3x35 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35

33,030 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x25
LV - ABC 3x25 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x25

25,240 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16
LV - ABC 3x16 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16

17,300 ₫
  • 1