• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp nhôm trần hạ thế, AV

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10
AV - 10 (7x1.35)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10

3,810 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 16
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 16
AV - 16 (7x1.70)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 16

5,590 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 22
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 22
AV - 22 (7x2.00)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 22

7,680 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 25
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 25
AV - 25 (7x2.14)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 25

8,580 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 30
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 30
AV - 30 (7x2.32)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 30

9,810 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 35
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 35
AV - 35 (7x2.52)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 35

11,750 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 38
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 38
AV - 38 (7x2.60)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 38

13,050 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50
AV - 50 (7x3.00)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50

16,450 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50
AV - 50 (19x1.80)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 50

16,670 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 60
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 60
AV - 60 (19x2.00)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 60

19,100 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 70
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 70
AV - 70 (19x2.14)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 70

21,580 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 75
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 75
AV - 75 (19x2.00)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 75

23,270 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 95
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 95
AV - 95 (19x2.52)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 95

29,750 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 100
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 100
AV - 100 (19x2.60)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 100

31,170 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 120
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 120
AV - 120 (37x2.00)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 120

35,810 ₫
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 125
Cáp điện lực ruột nhôm AV - 125
AV - 125 (37x2.07)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 125

38,150 ₫