• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp hàn đồng & cáp điều khiển DAPHACO

Cáp hàn daphaco M 16
Cáp hàn daphaco M 16
M 16

Cáp hàn daphaco M 16

43,550 ₫
Cáp hàn daphaco M 25
Cáp hàn daphaco M 25
M 25

Cáp hàn daphaco M 25

62,810 ₫
Cáp hàn daphaco M 35
Cáp hàn daphaco M 35
M 35

Cáp hàn daphaco M 35

86,180 ₫
Cáp hàn daphaco M 50
Cáp hàn daphaco M 50
M 50

Cáp hàn daphaco M 50

122,550 ₫
Cáp hàn daphaco M 70
Cáp hàn daphaco M 70
M 70

Cáp hàn daphaco M 70

171,230 ₫
Cáp hàn daphaco M 95
Cáp hàn daphaco M 95
M 95

Cáp hàn daphaco M 95

232,790 ₫