Cáp điện lực hạ thế CV › DAPHACO

Cáp điện lực hạ thế CV

Cáp điện lực hạ thế CV 10 tiêu chuẩn công trình
CV 10 (7/1.35) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 10 tiêu chuẩn công trình

24,350 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 300 tiêu chuẩn công trình
CV 300 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 300 tiêu chuẩn công trình

688,090 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 240 tiêu chuẩn công
CV 240 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 240 tiêu chuẩn công

548,620 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 185 tiêu chuẩn công trình
CV 185 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 185 tiêu chuẩn công trình

418,290 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 150 tiêu chuẩn công trình
CV 150 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 150 tiêu chuẩn công trình

334,900 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 60
CV 60 - 0,6/1kV

Cáp điện lực hạ thế CV 60

141,130 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 120 tiêu chuẩn công trình
CV 120 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 120 tiêu chuẩn công trình

280,720 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 95 tiêu chuẩn công trình
CV 95 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 95 tiêu chuẩn công trình

215,620 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 70 tiêu chuẩn công trình
CV 70 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 70 tiêu chuẩn công trình

155,750 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 50 tiêu chuẩn công trình
CV 50 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 50 tiêu chuẩn công trình

109,060 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 35 tiêu chuẩn công trình
CV 35 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 35 tiêu chuẩn công trình

80,070 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 25 tiêu chuẩn công trình
CV 25 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 25 tiêu chuẩn công trình

57,970 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 16 tiêu chuẩn công trình
CV 16 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 16 tiêu chuẩn công trình

37,070 ₫