• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực 4 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

Cáp điện lực CXV 4x1.0
Cáp điện lực CXV 4x1.0
CXV 4x1.0

Cáp điện lực CXV 4x1.0

19,410 ₫
Cáp điện lực CXV 4x1.5
Cáp điện lực CXV 4x1.5
CXV 4x1.5

Cáp điện lực CXV 4x1.5

24,710 ₫
Cáp điện lực CXV 4x2.0
Cáp điện lực CXV 4x2.0
CXV 4x2.0

Cáp điện lực CXV 4x2.0

29,940 ₫
Cáp điện lực CXV 4x2.5
Cáp điện lực CXV 4x2.5
CXV 4x2.5

Cáp điện lực CXV 4x2.5

34,930 ₫
Cáp điện lực CXV 4x3.5
Cáp điện lực CXV 4x3.5
CXV 4x3.5

Cáp điện lực CXV 4x3.5

47,880 ₫
Cáp điện lực CXV 4x4.0
Cáp điện lực CXV 4x4.0
CXV 4x4.0

Cáp điện lực CXV 4x4.0

52,390 ₫
Cáp điện lực CXV 4x5.5
Cáp điện lực CXV 4x5.5
CXV 4x5.5

Cáp điện lực CXV 4x5.5

68,190 ₫
Cáp điện lực CXV 4x6.0
Cáp điện lực CXV 4x6.0
CXV 4x6.0

Cáp điện lực CXV 4x6.0

72,710 ₫
Cáp điện lực CXV 4x10
Cáp điện lực CXV 4x10
CXV 4x10

Cáp điện lực CXV 4x10

112,500 ₫
Cáp điện lực CXV 4x11
Cáp điện lực CXV 4x11
CXV 4x11

Cáp điện lực CXV 4x11

119,870 ₫
Cáp điện lực CXV 4x14
Cáp điện lực CXV 4x14
CXV 4x14

Cáp điện lực CXV 4x14

151,830 ₫
Cáp điện lực CXV 4x16
Cáp điện lực CXV 4x16
CXV 4x16

Cáp điện lực CXV 4x16

165,010 ₫
Cáp điện lực CXV 4x22
Cáp điện lực CXV 4x22
CXV 4x22

Cáp điện lực CXV 4x22

227,980 ₫
Cáp điện lực CXV 4x25
Cáp điện lực CXV 4x25
CXV 4x25

Cáp điện lực CXV 4x25

251,140 ₫
Cáp điện lực CXV 4x35
Cáp điện lực CXV 4x35
CXV 4x35

Cáp điện lực CXV 4x35

339,530 ₫
Cáp điện lực CXV 4x38
Cáp điện lực CXV 4x38
CXV 4x38

Cáp điện lực CXV 4x38

369,470 ₫