• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực 3 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

Cáp điện lực CXV 3x1.0
Cáp điện lực CXV 3x1.0
CXV 3x1.0

Cáp điện lực CXV 3x1.0

15,940 ₫
Cáp điện lực CXV 3x1.5
Cáp điện lực CXV 3x1.5
CXV 3x1.5

Cáp điện lực CXV 3x1.5

19,990 ₫
Cáp điện lực CXV 3x2.0
Cáp điện lực CXV 3x2.0
CXV 3x2.0

Cáp điện lực CXV 3x2.0

24,000 ₫
Cáp điện lực CXV 3x2.5
Cáp điện lực CXV 3x2.5
CXV 3x2.5

Cáp điện lực CXV 3x2.5

27,920 ₫
Cáp điện lực CXV 3x3.5
Cáp điện lực CXV 3x3.5
CXV 3x3.5

Cáp điện lực CXV 3x3.5

36,290 ₫
Cáp điện lực CXV 3x4.0
Cáp điện lực CXV 3x4.0
CXV 3x4.0

Cáp điện lực CXV 3x4.0

41,460 ₫
Cáp điện lực CXV 3x5.5
Cáp điện lực CXV 3x5.5
CXV 3x5.5

Cáp điện lực CXV 3x5.5

53,220 ₫
Cáp điện lực CXV 3x6.0
Cáp điện lực CXV 3x6.0
CXV 3x6.0

Cáp điện lực CXV 3x6.0

56,670 ₫
Cáp điện lực CXV 3x8.0
Cáp điện lực CXV 3x8.0
CXV 3x8.0

Cáp điện lực CXV 3x8.0

71,760 ₫
Cáp điện lực CXV 3x10
Cáp điện lực CXV 3x10
CXV 3x10

Cáp điện lực CXV 3x10

87,200 ₫
Cáp điện lực CXV 3x11
Cáp điện lực CXV 3x11
CXV 3x11

Cáp điện lực CXV 3x11

92,660 ₫
Cáp điện lực CXV 3x14
Cáp điện lực CXV 3x14
CXV 3x14

Cáp điện lực CXV 3x14

116,780 ₫
Cáp điện lực CXV 3x16
Cáp điện lực CXV 3x16
CXV 3x16

Cáp điện lực CXV 3x16

128,070 ₫
Cáp điện lực CXV 3x22
Cáp điện lực CXV 3x22
CXV 3x22

Cáp điện lực CXV 3x22

175,350 ₫
Cáp điện lực CXV 3x25
Cáp điện lực CXV 3x25
CXV 3x25

Cáp điện lực CXV 3x25

192,460 ₫
Cáp điện lực CXV 3x35
Cáp điện lực CXV 3x35
CXV 3x35

Cáp điện lực CXV 3x35

258,870 ₫