• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực 1 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

Cáp điện lực CXV 1.0
Cáp điện lực CXV 1.0
CXV 1.0 (7x0.425)

Cáp điện lực CXV 1.0

4,780 ₫
Cáp điện lực CXV 1.5
Cáp điện lực CXV 1.5
CXV 1.5 (7x0.52)

Cáp điện lực CXV 1.5

6,070 ₫
Cáp điện lực CXV 2.0
Cáp điện lực CXV 2.0
CXV 2.0 (7x0.60)

Cáp điện lực CXV 2.0

6,988 ₫
Cáp điện lực CXV 2.5
Cáp điện lực CXV 2.5
CXV 2.5 (7x0.67)

Cáp điện lực CXV 2.5

8,620 ₫
Cáp điện lực CXV 3.0
Cáp điện lực CXV 3.0
CXV 3.0(7x0.75)

Cáp điện lực CXV 3.0

10,044 ₫
Cáp điện lực CXV 3.5
Cáp điện lực CXV 3.5
CXV 3.5(7x0.80)

Cáp điện lực CXV 3.5

11,020 ₫
Cáp điện lực CXV 4.0
Cáp điện lực CXV 4.0
CXV 4.0(7x0.85)

Cáp điện lực CXV 4.0

12,530 ₫
Cáp điện lực CXV 5.5
Cáp điện lực CXV 5.5
CXV 5.5 (7x1.0)

Cáp điện lực CXV 5.5

16,280 ₫
Cáp điện lực CXV 6.0
Cáp điện lực CXV 6.0
CXV 6.0 (7x1.04)

Cáp điện lực CXV 6.0

17,380 ₫
Cáp điện lực CXV 8.0
Cáp điện lực CXV 8.0
CXV 8.0 (7x1.20)

Cáp điện lực CXV 8.0

22,110 ₫
Cáp điện lực CXV 10
Cáp điện lực CXV 10
CXV 10 (7x1.35)

Cáp điện lực CXV 10

26,970 ₫
Cáp điện lực CXV 11
Cáp điện lực CXV 11
CXV 11 (7x1.40)

Cáp điện lực CXV 11

28,750 ₫
Cáp điện lực CXV 14
Cáp điện lực CXV 14
CXV 14 (7x1.60)

Cáp điện lực CXV 14

36,350 ₫
Cáp điện lực CXV 16
Cáp điện lực CXV 16
CXV 16

Cáp điện lực CXV 16

39,560 ₫
Cáp điện lực CXV 22
Cáp điện lực CXV 22
CXV 22

Cáp điện lực CXV 22

55,360 ₫
Cáp điện lực CXV 25
Cáp điện lực CXV 25
CXV 25

Cáp điện lực CXV 25

61,060 ₫