• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng Led

Bóng Led Bulb MyCare 4-40W
Bóng Led Bulb MyCare 4-40W
LedBulb 4-40W E27 P45(APR)

Bóng Led Bulb MyCare 4-40W

56,000 ₫
Bóng Led Bulb MyCare 25W
Bóng Led Bulb MyCare 25W
LedBulb 3/3.5-25W E27 P45(APR)

Bóng Led Bulb MyCare 25W

49,000 ₫
Bóng Led Bulb 6-50W 6500 230V A60
Bóng Led Bulb 6-50W 6500 230V A60
LedBulb 6-50W

Bóng Led Bulb 6-50W 6500 230V A60

60,900 ₫
Bóng Led Bulb 18-130W E27 6500K 230V A67
Bóng Led Bulb 18-130W E27 6500K 230V A67
LedBulb 18-130W

Bóng Led Bulb 18-130W E27 6500K 230V A67

200,500 ₫
LED Bulb 3W/6500K/3000K E27 230V P45
LED Bulb 3W/6500K/3000K E27 230V P45
LED Bulb 3W

LED Bulb 3W/6500K/3000K E27 230V P45

32,600 ₫
LED Bulb 5W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 5W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 5W

LED Bulb 5W/6500K/3000K E27 230V A60

40,500 ₫
LED Bulb 7W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 7W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 7W

LED Bulb 7W/6500K/3000K E27 230V A60

63,500 ₫
LED Bulb 9W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 9W/6500K/3000K E27 230V A60
LED Bulb 9W

LED Bulb 9W/6500K/3000K E27 230V A60

73,600 ₫