• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng led megaman

Bóng Led PAR16 5.5W
Bóng Led PAR16 5.5W
LR4605.5dDG-WFL

Bóng Led PAR16 5.5W

250,000 ₫
Bóng Led PAR16 6W 24 ĐỘ
Bóng Led PAR16 6W 24 ĐỘ
LR5906dHR-75H24D

Bóng Led PAR16 6W 24 ĐỘ

380,000 ₫
Bóng Led PAR16 6W 35 ĐỘ
Bóng Led PAR16 6W 35 ĐỘ
LR5906dHR-75H35D

Bóng Led PAR16 6W 35 ĐỘ

380,000 ₫
Bóng Led THx MODULE 7.5W
Bóng Led THx MODULE 7.5W
TH0205

Bóng Led THx MODULE 7.5W

340,000 ₫
Bóng Led THx MODULE 8W
Bóng Led THx MODULE 8W
TH0205d

Bóng Led THx MODULE 8W

380,000 ₫
Bóng Led THx MODULE 8.5W
Bóng Led THx MODULE 8.5W
TH0307

Bóng Led THx MODULE 8.5W

470,000 ₫
Bóng Led THx MODULE 25W
Bóng Led THx MODULE 25W
TH0520

Bóng Led THx MODULE 25W

1,410,000 ₫
Bóng Led THx MODULE 35W
Bóng Led THx MODULE 35W
TH0532

Bóng Led THx MODULE 35W

1,870,000 ₫
Bóng Led AR111 11W 8 ĐỘ
Bóng Led AR111 11W 8 ĐỘ
LR6511dHR-75H08D

Bóng Led AR111 11W 8 ĐỘ

880,000 ₫
Bóng Led AR111 11W 24 ĐỘ
Bóng Led AR111 11W 24 ĐỘ
LR6611dHR-75H24D

Bóng Led AR111 11W 24 ĐỘ

880,000 ₫
Bóng Led AR111 11W 45 ĐỘ
Bóng Led AR111 11W 45 ĐỘ
LR6711dHR-75H45D

Bóng Led AR111 11W 45 ĐỘ

880,000 ₫
Bóng Led MR11 4W 36 ĐỘ
Bóng Led MR11 4W 36 ĐỘ
ER2304-20H36D

Bóng Led MR11 4W 36 ĐỘ

38,000 ₫
Bóng Led MR16 5W 36 ĐỘ
Bóng Led MR16 5W 36 ĐỘ
ER3405DG-WFL

Bóng Led MR16 5W 36 ĐỘ

148,000 ₫
Bóng Led MR16 8W 12 ĐỘ
Bóng Led MR16 8W 12 ĐỘ
ER3308dLN-SP

Bóng Led MR16 8W 12 ĐỘ

480,000 ₫
Bóng Led MR16 8W 36 ĐỘ
Bóng Led MR16 8W 36 ĐỘ
ER2508dLN-WFL

Bóng Led MR16 8W 36 ĐỘ

550,000 ₫
Bóng Led PAR16 3.3W 35 ĐỘ
Bóng Led PAR16 3.3W 35 ĐỘ
LR6303.3LN-WFL

Bóng Led PAR16 3.3W 35 ĐỘ

90,000 ₫