• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng Led bulb

Led Buld 3W -300lm
Led Buld 3W -300lm
LBL-3T

Led Buld 3W -300lm

56,300 ₫
Led Buld 3W -300lm
Led Buld 3W -300lm
LBL-3V

Led Buld 3W -300lm

56,300 ₫
Led Buld 9W -850lm
Led Buld 9W -850lm
LBS-9T

Led Buld 9W -850lm

98,800 ₫
Led Buld 9W -850lm
Led Buld 9W -850lm
LBS-9V

Led Buld 9W -850lm

98,800 ₫
Led Buld 5W -500lm
Led Buld 5W -500lm
LBL-5T

Led Buld 5W -500lm

72,600 ₫
Led Buld 5W -500lm
Led Buld 5W -500lm
LBL-5V

Led Buld 5W -500lm

72,600 ₫
Led Buld 7W -700lm
Led Buld 7W -700lm
LBL-7T

Led Buld 7W -700lm

96,900 ₫
Led Buld 7W-700lm
Led Buld 7W-700lm
LBL-7V

Led Buld 7W-700lm

96,900 ₫
Led Buld 9W - 820lm
Led Buld 9W - 820lm
LBA-9V

Led Buld 9W - 820lm

107,700 ₫
Led Buld 9W - 820lm
Led Buld 9W - 820lm
LBA-9T

Led Buld 9W - 820lm

107,700 ₫
Led Buld 9W - 950lm
Led Buld 9W - 950lm
LB-9T

Led Buld 9W - 950lm

98,800 ₫
Led Buld 9W -950lm
Led Buld 9W -950lm
LB-9V

Led Buld 9W -950lm

98,800 ₫
Led Buld 7W - 650lm
Led Buld 7W - 650lm
LBA-7T

Led Buld 7W - 650lm

96,900 ₫
Led Buld 7W - 650lm
Led Buld 7W - 650lm
LBA-7V

Led Buld 7W - 650lm

96,900 ₫
Led Buld 12W - 1300lm
Led Buld 12W - 1300lm
LB-12V

Led Buld 12W - 1300lm

132,000 ₫
Led Buld 12W - 1250lm
Led Buld 12W - 1250lm
LBA-12V

Led Buld 12W - 1250lm

125,000 ₫