• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng Led bulb

Bóng Led tròn Eco 3W
Bóng Led tròn Eco 3W
120 99 63 0003 1-1

Bóng Led tròn Eco 3W

35,000 ₫
Bóng Led tròn Eco 5W
Bóng Led tròn Eco 5W
120 99 63 0005 1-1

Bóng Led tròn Eco 5W

37,000 ₫
Bóng Led tròn Eco 7W
Bóng Led tròn Eco 7W
120 99 63 0007 1-1

Bóng Led tròn Eco 7W

39,000 ₫
Bóng Led tròn Eco 9W
Bóng Led tròn Eco 9W
120 99 63 0009 1-1

Bóng Led tròn Eco 9W

40,000 ₫
Bóng Led tròn Eco 11W
Bóng Led tròn Eco 11W
120 99 63 0011 1-1

Bóng Led tròn Eco 11W

48,900 ₫
Bóng Led tròn Eco 13W
Bóng Led tròn Eco 13W
120 99 63 0013 1-1

Bóng Led tròn Eco 13W

58,300 ₫
Bóng Led Tròn Advance 5W ( Ánh Sáng Vàng )
Bóng Led Tròn Advance 5W ( Ánh Sáng Vàng )
120 99 01 0005 2-1

Bóng Led Tròn Advance 5W ( Ánh Sáng Vàng )

61,000 ₫
Bóng Led Tròn Advance 7W ( Ánh Sáng Vàng )
Bóng Led Tròn Advance 7W ( Ánh Sáng Vàng )
120 99 01 0007 2-2

Bóng Led Tròn Advance 7W ( Ánh Sáng Vàng )

90,000 ₫
Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Trắng )
Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Trắng )
120 99 01 0009 1-2

Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Trắng )

109,000 ₫
Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Vàng )
Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Vàng )
120 99 01 0009 2-2

Bóng Led Tròn Advance 9W ( Ánh Sáng Vàng )

109,000 ₫