Bóng đèn và phụ kiện › Philips

Bóng đèn và phụ kiện

Tăng phô BSD 400L 406TS
BSD 400L 406TS

Tăng phô BSD 400L 406TS

888,500 ₫
Tăng phô BSD 250L 406TS
BSD 250L 406TS

Tăng phô BSD 250L 406TS

638,600 ₫
Tụ Điện CP32BU28 CAP 250V 32uF
CP32BU28 CAP 250V 32uF

Tụ Điện CP32BU28 CAP 250V 32uF

94,000 ₫
Tụ Điện CP25BU28 CAP 250V 25uF
CP25BU28 CAP 250V 25uF

Tụ Điện CP25BU28 CAP 250V 25uF

64,500 ₫
Tụ Điện CP18BU28 CAP 250V 18uF
CP18BU28 CAP 250V 18uF

Tụ Điện CP18BU28 CAP 250V 18uF

61,100 ₫
Tăng phô BSD 150L 406TS
BSD 150L 406TS

Tăng phô BSD 150L 406TS

396,800 ₫
Bộ điều khiển ESC02
ESC02

Bộ điều khiển ESC02

185,600 ₫
Kích đèn cao áp  SU42-S
SU42-S

Kích đèn cao áp SU42-S

152,600 ₫
Tụ Điện CP15BU28 CAP 250V 15uF
CP15BU28 CAP 250V 15uF

Tụ Điện CP15BU28 CAP 250V 15uF

36,600 ₫
Tăng Phô BSD 100L 406TS
BSD 100L 406TS

Tăng Phô BSD 100L 406TS

305,300 ₫
Kích đèn cao áp SI 52
SI 52

Kích đèn cao áp SI 52

82,000 ₫
Kích đèn cao áp SN 56
SN 56

Kích đèn cao áp SN 56

199,600 ₫
Tụ điện CA50FV28 CAP 250V 50uF
CA50FV28 CAP 250V 50uF

Tụ điện CA50FV28 CAP 250V 50uF

146,500 ₫
Chuột đèn HQ S10
S10

Chuột đèn HQ S10

6,600 ₫
Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF
CP32ET28 CAP 250V 32uF

Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF

94,000 ₫
Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF
CP18BU28 CAP 250V 18uF

Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF

61,000 ₫
Ballast  đèn cao áp Sodium BSN 400W L300 I
BSN 400W L300 I

Ballast đèn cao áp Sodium BSN 400W L300 I

769,300 ₫