• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn và phụ kiện

Bóng đèn T8 Loại 18W
Bóng đèn T8 Loại 18W
30%
PFLD18T8/H

Bóng đèn T8 Loại 18W

12,250 ₫ 17,500 ₫
Chấn lưu 36/40W
Chấn lưu 36/40W
30%
PABA36/40

Chấn lưu 36/40W

56,000 ₫ 80,000 ₫
Chấn lưu 18/20W
Chấn lưu 18/20W
30%
PABA18/20

Chấn lưu 18/20W

56,000 ₫ 80,000 ₫
Chấn lưu 36/40W mỏng
Chấn lưu 36/40W mỏng
30%
PABB36/40

Chấn lưu 36/40W mỏng

58,800 ₫ 84,000 ₫
Chấn lưu 18/20W mỏng
Chấn lưu 18/20W mỏng
30%
PABB18/20

Chấn lưu 18/20W mỏng

58,800 ₫ 84,000 ₫
Tụ bù 255x125x120
Tụ bù 255x125x120
30%
PAOA251212

Tụ bù 255x125x120

56,000 ₫ 80,000 ₫
Chấn lưu 70W sodium/metal halide
Chấn lưu 70W sodium/metal halide
30%
PABD70S

Chấn lưu 70W sodium/metal halide

201,600 ₫ 288,000 ₫
Chấn lưu 150W sodium/metal halide
Chấn lưu 150W sodium/metal halide
30%
PABD150S

Chấn lưu 150W sodium/metal halide

345,100 ₫ 493,000 ₫
Chấn lưu 250W sodium
Chấn lưu 250W sodium
30%
PABD250S

Chấn lưu 250W sodium

446,600 ₫ 638,000 ₫
Chấn lưu 250W metal halide/mercury
Chấn lưu 250W metal halide/mercury
30%
PABD250H

Chấn lưu 250W metal halide/mercury

352,100 ₫ 503,000 ₫
Chấn lưu 400W metal halide/mercury
Chấn lưu 400W metal halide/mercury
30%
PABD400H

Chấn lưu 400W metal halide/mercury

418,600 ₫ 598,000 ₫
Chấn lưu 400W sodium
Chấn lưu 400W sodium
30%
PABD400S

Chấn lưu 400W sodium

592,200 ₫ 846,000 ₫
Chấn lưu 1000W metal halide
Chấn lưu 1000W metal halide
30%
PABD1000H

Chấn lưu 1000W metal halide

995,400 ₫ 1,422,000 ₫
Chấn lưu 1 bóng x 18W
Chấn lưu 1 bóng x 18W
30%
PABE118

Chấn lưu 1 bóng x 18W

78,400 ₫ 112,000 ₫
Chấn lưu 2 bóng x 18W
Chấn lưu 2 bóng x 18W
30%
PABE218

Chấn lưu 2 bóng x 18W

107,100 ₫ 153,000 ₫
Chấn lưu 1 bóng x 36W
Chấn lưu 1 bóng x 36W
30%
PABE136

Chấn lưu 1 bóng x 36W

78,400 ₫ 112,000 ₫