Bóng đèn và phụ kiện › Paragon

Bóng đèn và phụ kiện

Bóng led tube 1m2 10W
30%
PFLNN10LT8

Bóng led tube 1m2 10W

106,400 ₫ 152,000 ₫
Bóng led tube 1m2 20W
30%
PFLNN20LT8

Bóng led tube 1m2 20W

129,500 ₫ 185,000 ₫
Bóng led tube 1m2 10W
30%
PFLMM10LT8

Bóng led tube 1m2 10W

101,500 ₫ 145,000 ₫
Bóng led tube 1m2 20W
30%
PFLMM20LT8

Bóng led tube 1m2 20W

122,500 ₫ 175,000 ₫
Bóng đèn Sodium 400W (Ống)
30%
PSLB400E40

Bóng đèn Sodium 400W (Ống)

136,500 ₫ 195,000 ₫
Bóng đèn Sodium 250W (Ống)
30%
PSLB250E40

Bóng đèn Sodium 250W (Ống)

119,700 ₫ 171,000 ₫
DRIVER ĐÈN LED LOẠI PLPA60L
30%
PLD60-1100

DRIVER ĐÈN LED LOẠI PLPA60L

301,700 ₫ 431,000 ₫
Chấn lưu 13/18-26W Compact
30%
PABC13/18/26

Chấn lưu 13/18-26W Compact

56,000 ₫ 80,000 ₫
Bóng đèn 8U 150W
30%
PELI2664G24

Bóng đèn 8U 150W

42,000 ₫ 60,000 ₫
Bóng đèn 8U 150W
30%
PELI1864G24

Bóng đèn 8U 150W

29,400 ₫ 42,000 ₫
Bóng đèn 8U 13W
30%
PELI1364G24

Bóng đèn 8U 13W

28,700 ₫ 41,000 ₫
Bóng đèn 8U 10W
30%
PELI1064E24

Bóng đèn 8U 10W

26,600 ₫ 38,000 ₫
Bóng xoắn 11W
30%
PELF1127E27

Bóng xoắn 11W

45,220 ₫ 64,600 ₫
Bóng đèn 4U 65W
30%
PELE6527E40

Bóng đèn 4U 65W

163,800 ₫ 234,000 ₫
Bóng đèn 4U 45W
30%
PELD4564E27

Bóng đèn 4U 45W

147,000 ₫ 210,000 ₫
Bóng đèn Metal halide 150W
30%
PMLA150RS7

Bóng đèn Metal halide 150W

158,900 ₫ 227,000 ₫
Bóng đèn Metal halide 70W (Ống)
30%
PMLA70E27

Bóng đèn Metal halide 70W (Ống)

147,000 ₫ 210,000 ₫
Bóng đèn Metal halide 70W
30%
PMLA70G12

Bóng đèn Metal halide 70W

164,500 ₫ 235,000 ₫
Bóng đèn Sodium 70W (Ống)
30%
PSLB70E27

Bóng đèn Sodium 70W (Ống)

94,500 ₫ 135,000 ₫
Bóng đèn Sodium 150W (Ống)
30%
PSLB150E27

Bóng đèn Sodium 150W (Ống)

107,100 ₫ 153,000 ₫
Bóng đèn Sodium 150W (Ống)
30%
PSLB150E40

Bóng đèn Sodium 150W (Ống)

107,100 ₫ 153,000 ₫
Bóng đèn Sodium 1000W (Ống)
30%
PSLB1000E40

Bóng đèn Sodium 1000W (Ống)

573,300 ₫ 819,000 ₫
Bóng đèn Sodium 1000W (Bầu)
30%
PSLA1000E40

Bóng đèn Sodium 1000W (Bầu)

616,000 ₫ 880,000 ₫
Pin sạc Halogen
30%
PAPI327

Pin sạc Halogen

1,394,400 ₫ 1,992,000 ₫
Pin sạc Halogen
30%
PAPI418

Pin sạc Halogen

1,162,000 ₫ 1,660,000 ₫