• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn led

  • 1
Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4DG4A
Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4DG4A
30%
LDAHV4DG4A

Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4DG4A

129,500 ₫ 185,000 ₫
Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4LG4A
Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4LG4A
30%
LDAHV4LG4A

Bóng đèn LED 3.5W PANASONIC LDAHV4LG4A

112,000 ₫ 160,000 ₫
Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7DG4A
Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7DG4A
30%
LDAHV7DG4A

Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7DG4A

112,000 ₫ 160,000 ₫
Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7LG4A
Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7LG4A
30%
LDAHV7LG4A

Bóng đèn LED 6.5W PANASONIC LDAHV7LG4A

84,000 ₫ 120,000 ₫
Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8DG4A
Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8DG4A
30%
LDAHV8DG4A

Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8DG4A

84,000 ₫ 120,000 ₫
Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8LG4A
Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8LG4A
30%
LDAHV8LG4A

Bóng đèn LED 8W PANASONIC LDAHV8LG4A

129,500 ₫ 185,000 ₫
Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12DG4A
Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12DG4A
30%
LDAHV12DG4A

Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12DG4A

171,500 ₫ 245,000 ₫
Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12LG4A
Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12LG4A
30%
LDAHV12LG4A

Bóng đèn LED 12W PANASONIC LDAHV12LG4A

171,500 ₫ 245,000 ₫
  • 1