• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn led

Bóng Bắp Led 6+6W
Bóng Bắp Led 6+6W
Bóng Bắp Led 6+6W

Bóng Bắp Led 6+6W

100,000 ₫
Bóng Bắp Led 8+8W
Bóng Bắp Led 8+8W
Bóng Bắp Led 8+8W

Bóng Bắp Led 8+8W

120,000 ₫
BÓNG CHANH LED HUFA 5W
BÓNG CHANH LED HUFA 5W
BÓNG CHANH LED HUFA 5W

BÓNG CHANH LED HUFA 5W

37,000 ₫
BÓNG CHANH LED HUFA 7W
BÓNG CHANH LED HUFA 7W
BÓNG CHANH LED HUFA 7W

BÓNG CHANH LED HUFA 7W

42,000 ₫
BÓNG BANH LED HUFA 3W
BÓNG BANH LED HUFA 3W
BÓNG BANH LED HUFA 3W

BÓNG BANH LED HUFA 3W

18,000 ₫
BÓNG LY COB HUFA 5W
BÓNG LY COB HUFA 5W
BÓNG LY COB HUFA 5W

BÓNG LY COB HUFA 5W

130,000 ₫
BÓNG LY COB HUFA 5W
BÓNG LY COB HUFA 5W
BÓNG LY COB HUFA 5W

BÓNG LY COB HUFA 5W

130,000 ₫
BÓNG CHÉN LED HUFA 3W
BÓNG CHÉN LED HUFA 3W
BÓNG CHÉN LED HUFA 3W

BÓNG CHÉN LED HUFA 3W

31,000 ₫
BÓNG CHÉN MR16 HUFA 3W
BÓNG CHÉN MR16 HUFA 3W
BÓNG CHÉN MR16 HUFA 3W

BÓNG CHÉN MR16 HUFA 3W

31,000 ₫
BÓNG CẦU LED HUFA 12W
BÓNG CẦU LED HUFA 12W
BÓNG CẦU LED HUFA 12W

BÓNG CẦU LED HUFA 12W

260,000 ₫
BÓNG PAR LED HUFA 35W
BÓNG PAR LED HUFA 35W
BÓNG PAR LED HUFA 35W

BÓNG PAR LED HUFA 35W

320,000 ₫
BÓNG GHIM LED HUFA GU 3W
BÓNG GHIM LED HUFA GU 3W
BÓNG GHIM LED HUFA GU 3W

BÓNG GHIM LED HUFA GU 3W

32,000 ₫
BÓNG GHIM LED HUFA GU-12V-2W
BÓNG GHIM LED HUFA GU-12V-2W
BÓNG GHIM LED HUFA GU-12V-2W

BÓNG GHIM LED HUFA GU-12V-2W

34,000 ₫
BÓNG ỚT LED HUFA 5W
BÓNG ỚT LED HUFA 5W
BÓNG ỚT LED HUFA 5W

BÓNG ỚT LED HUFA 5W

26,700 ₫
BÓNG NẾN LED HUFA 5W
BÓNG NẾN LED HUFA 5W
BÓNG NẾN LED HUFA 5W

BÓNG NẾN LED HUFA 5W

26,700 ₫
BÓNG ỚT BẠC HUFA 5W
BÓNG ỚT BẠC HUFA 5W
BÓNG ỚT BẠC HUFA 5W

BÓNG ỚT BẠC HUFA 5W

26,700 ₫