• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn led filament

  • 1
Bóng đèn led Filament 2.5W
Bóng đèn led Filament 2.5W
FLM-2/B35

Bóng đèn led Filament 2.5W

59,000 ₫
Bóng đèn led Filament 2.5W
Bóng đèn led Filament 2.5W
FLM-2/P45

Bóng đèn led Filament 2.5W

65,000 ₫
Bóng đèn led Filament 4W
Bóng đèn led Filament 4W
FLM-4/A60

Bóng đèn led Filament 4W

80,000 ₫
Bóng đèn led Filament 6W
Bóng đèn led Filament 6W
FLM-6/A60

Bóng đèn led Filament 6W

104,000 ₫
Bóng đèn led Filament 4W
Bóng đèn led Filament 4W
FLM-4/G95

Bóng đèn led Filament 4W

135,000 ₫
Bóng đèn led Filament 6W
Bóng đèn led Filament 6W
FLM-6/G95

Bóng đèn led Filament 6W

150,000 ₫
Bóng đèn led Filament 4W
Bóng đèn led Filament 4W
FLM-4/ST64

Bóng đèn led Filament 4W

135,000 ₫
Bóng đèn led Filament 6W
Bóng đèn led Filament 6W
FLM-6/ST64

Bóng đèn led Filament 6W

150,000 ₫
  • 1