• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn led buld

Bóng Led Đuôi E27-220V -7W
Bóng Led Đuôi E27-220V -7W
NLB073

Bóng Led Đuôi E27-220V -7W

60,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -7W
Bóng Led Đuôi E27-220V -7W
NLB076

Bóng Led Đuôi E27-220V -7W

60,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -9W
Bóng Led Đuôi E27-220V -9W
NLB093

Bóng Led Đuôi E27-220V -9W

70,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -9W
Bóng Led Đuôi E27-220V -9W
NLB096

Bóng Led Đuôi E27-220V -9W

70,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -11W
Bóng Led Đuôi E27-220V -11W
NLB113

Bóng Led Đuôi E27-220V -11W

85,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -11W
Bóng Led Đuôi E27-220V -11W
NLB116

Bóng Led Đuôi E27-220V -11W

85,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -14W
Bóng Led Đuôi E27-220V -14W
NLB143

Bóng Led Đuôi E27-220V -14W

99,000 ₫
Bóng Led Đuôi E27-220V -14W
Bóng Led Đuôi E27-220V -14W
NLB146

Bóng Led Đuôi E27-220V -14W

99,000 ₫