• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn LED Bulb and LED Par

Bóng đèn led buld 2W
Bóng đèn led buld 2W
LED A45N1/2W (S)

Bóng đèn led buld 2W

29,000 ₫
Bóng đèn led buld 3W
Bóng đèn led buld 3W
LED A45N1/3W (S)

Bóng đèn led buld 3W

33,000 ₫
Bóng đèn led buld 3W
Bóng đèn led buld 3W
LED A60N1/9W

Bóng đèn led buld 3W

57,000 ₫
Bóng đèn led buld 5W
Bóng đèn led buld 5W
LED A55N4/5W(S)

Bóng đèn led buld 5W

42,000 ₫
Bóng đèn led buld 7W
Bóng đèn led buld 7W
LED A60N3/7W

Bóng đèn led buld 7W

49,000 ₫
Bóng đèn led buld 12W
Bóng đèn led buld 12W
LED A70N1/12W(SS)

Bóng đèn led buld 12W

70,000 ₫
Bóng đèn led buld 15W
Bóng đèn led buld 15W
LED A80N1/15W (SS)

Bóng đèn led buld 15W

91,000 ₫
Bóng đèn led buld 20W
Bóng đèn led buld 20W
LED A95N1/20W (SS)

Bóng đèn led buld 20W

126,000 ₫
Bóng đèn led buld 30W
Bóng đèn led buld 30W
LED A120N1/30W (SS)

Bóng đèn led buld 30W

187,000 ₫
Bóng đèn led buld trụ 8W
Bóng đèn led buld trụ 8W
LED TR50N1/8W (SS)

Bóng đèn led buld trụ 8W

57,000 ₫
Bóng đèn led buld trụ 10W
Bóng đèn led buld trụ 10W
LED TR60N2/10W (SS)

Bóng đèn led buld trụ 10W

62,000 ₫
Bóng đèn led buld trụ 12W
Bóng đèn led buld trụ 12W
LED TR60N2/12W (SS)

Bóng đèn led buld trụ 12W

70,000 ₫
Bóng đèn led buld Trụ 14W
Bóng đèn led buld Trụ 14W
LED TR70N1/14W (SS)

Bóng đèn led buld Trụ 14W

88,000 ₫
Bóng đèn led buld trụ 18W
Bóng đèn led buld trụ 18W
LED TR80N1/20W (SS)

Bóng đèn led buld trụ 18W

126,000 ₫
Bóng đèn led buld Trụ 28W
Bóng đèn led buld Trụ 28W
LED TR100N1/30W (SS)

Bóng đèn led buld Trụ 28W

187,000 ₫
Bóng đèn led PAR 7W
Bóng đèn led PAR 7W
LED PAR30N/7W (S)

Bóng đèn led PAR 7W

101,000 ₫