• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn các loại

Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W
Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W
Plusline S 300W/500W

Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W

28,900 ₫
Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W
Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W
Plusline C 100W/150W

Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W

27,500 ₫
Bóng MASTER PL-C 18W/827/830/865/4P
Bóng MASTER PL-C 18W/827/830/865/4P
PL-C 18W/4P

Bóng MASTER PL-C 18W/827/830/865/4P

34,800 ₫
Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/2P
Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/2P
PL-C 26W/2P

Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/2P

34,800 ₫
Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/4P
Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/4P
PL-C 26W/4P

Bóng MASTER PL-C 26W/827/830/865/4P

34,800 ₫
Bóng Halogen EcoClassic 28W E27
Bóng Halogen EcoClassic 28W E27
ECOCLASSIC 28W E27

Bóng Halogen EcoClassic 28W E27

16,700 ₫
Bóng Halogen EcoClassic 42W E27
Bóng Halogen EcoClassic 42W E27
ECOCLASSIC 42W E27

Bóng Halogen EcoClassic 42W E27

16,800 ₫
Bóng Halogen EcoClassic 53W E27
Bóng Halogen EcoClassic 53W E27
ECOCLASSIC 53W E27

Bóng Halogen EcoClassic 53W E27

17,500 ₫
Bóng Halogen EcoClassic 70-W E27
Bóng Halogen EcoClassic 70-W E27
ECOCLASSIC 70W E27

Bóng Halogen EcoClassic 70-W E27

18,500 ₫
Bóng Masterc CDM-T35w/830/842 G12
Bóng Masterc CDM-T35w/830/842 G12
CDM-T 35w

Bóng Masterc CDM-T35w/830/842 G12

366,800 ₫
Bóng Masterc CDM-T 70w/830/942 G12
Bóng Masterc CDM-T 70w/830/942 G12
CDM-T 70W

Bóng Masterc CDM-T 70w/830/942 G12

366,800 ₫