• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn các loại

Bóng đèn Led 5W đuôi E27,  màu vàng
Bóng đèn Led 5W đuôi E27,  màu vàng
LDAHV5L27H2AP3

Bóng đèn Led 5W đuôi E27, màu vàng

230,000 ₫
Bóng đèn Led 5W đuôi E27,  màu trắng
Bóng đèn Led 5W đuôi E27,  màu trắng
LDAHV5D65H2AP3

Bóng đèn Led 5W đuôi E27, màu trắng

230,000 ₫
Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu vàng
Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu vàng
LDAHV8L27H2AP3

Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu vàng

295,000 ₫
Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu trắng
Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu trắng
LDAHV8D65H2AP3

Bóng đèn Led 8W đuôi E27, màu trắng

295,000 ₫
Bóng đèn Led 10W đuôi E27, màu vàng
Bóng đèn Led 10W đuôi E27, màu vàng
LDAHV10L27H2AP3

Bóng đèn Led 10W đuôi E27, màu vàng

395,000 ₫
Bóng đèn Led 10W đuôi E27,  màu trắng
Bóng đèn Led 10W đuôi E27,  màu trắng
LDAHV10D65H2AP3

Bóng đèn Led 10W đuôi E27, màu trắng

395,000 ₫