Bóng đèn các loại › nVc Lighting

Bóng đèn các loại

Bóng đèn LED 7W 6500K
50%
LED E27A

Bóng đèn LED 7W 6500K

245,000 ₫ 490,000 ₫
Bóng đèn LED 7W 3000K
50%
LED E27A

Bóng đèn LED 7W 3000K

245,000 ₫ 490,000 ₫
Bóng đèn LED 15W 6500K
50%
LED QR111D

Bóng đèn LED 15W 6500K

363,000 ₫ 726,000 ₫
Bóng đèn LED 15W 3000K
50%
LED QR111D

Bóng đèn LED 15W 3000K

363,000 ₫ 726,000 ₫
Bóng đèn LED 10W 6000K
50%
LED GU10A

Bóng đèn LED 10W 6000K

252,000 ₫ 504,000 ₫
Bóng đèn LED 10W 3000K
50%
LED GU10A

Bóng đèn LED 10W 3000K

252,000 ₫ 504,000 ₫
Bóng đèn LED 7W 6000K
50%
LED GU10A

Bóng đèn LED 7W 6000K

218,400 ₫ 436,800 ₫
Bóng đèn LED 7W 3000K
50%
LED GU10A

Bóng đèn LED 7W 3000K

218,400 ₫ 436,800 ₫
Bóng đèn LED 6W 6500K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 6W 6500K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 4000K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 6W 4000K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 3000K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 6W 3000K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 2700K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 6W 2700K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 6500K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 4W 6500K

95,000 ₫ 190,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 4000K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 4W 4000K

95,000 ₫ 190,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 3000K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 4W 3000K

95,000 ₫ 190,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 2700K
50%
LED GU10I 220V

Bóng đèn LED 4W 2700K

95,000 ₫ 190,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 6500K
50%
LED MR16I 12V

Bóng đèn LED 5W 6500K

90,500 ₫ 181,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 4000K
50%
LED MR16I 12V

Bóng đèn LED 5W 4000K

90,500 ₫ 181,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 3000K
50%
LED MR16I 12V

Bóng đèn LED 5W 3000K

90,500 ₫ 181,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 2700K
50%
LED MR16I 12V

Bóng đèn LED 5W 2700K

90,500 ₫ 181,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 6500K
50%
LED MR16C 12V

Bóng đèn LED 4W 6500K

86,500 ₫ 173,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 4000K
50%
LED MR16C 12V

Bóng đèn LED 4W 4000K

86,500 ₫ 173,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 3000K
50%
LED MR16C 12V

Bóng đèn LED 4W 3000K

86,500 ₫ 173,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 2700K
50%
LED MR16C 12V

Bóng đèn LED 4W 2700K

86,500 ₫ 173,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 6500K
50%
LED MR16C 12V

Bóng đèn LED 6W 6500K

181,500 ₫ 363,000 ₫