• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bóng đèn các loại

Bóng đèn LED 3W 3000K
Bóng đèn LED 3W 3000K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 3W 3000K

103,500 ₫ 207,000 ₫
Bóng đèn LED 3W 6500K
Bóng đèn LED 3W 6500K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 3W 6500K

103,500 ₫ 207,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 3000K
Bóng đèn LED 5W 3000K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 5W 3000K

127,000 ₫ 254,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 6500K
Bóng đèn LED 5W 6500K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 5W 6500K

127,000 ₫ 254,000 ₫
Bóng đèn LED 7W 3000K
Bóng đèn LED 7W 3000K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 7W 3000K

155,500 ₫ 311,000 ₫
Bóng đèn LED 7W 6500K
Bóng đèn LED 7W 6500K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 7W 6500K

155,500 ₫ 311,000 ₫
Bóng đèn LED 9W 3000K
Bóng đèn LED 9W 3000K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 9W 3000K

190,000 ₫ 380,000 ₫
Bóng đèn LED 9W 6500K
Bóng đèn LED 9W 6500K
50%
LED A60G

Bóng đèn LED 9W 6500K

190,000 ₫ 380,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 3000K
Bóng đèn LED 4W 3000K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 4W 3000K

64,000 ₫ 128,000 ₫
Bóng đèn LED 4W 6500K
Bóng đèn LED 4W 6500K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 4W 6500K

64,000 ₫ 128,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 3000K
Bóng đèn LED 6W 3000K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 6W 3000K

71,500 ₫ 143,000 ₫
Bóng đèn LED 6W 6500K
Bóng đèn LED 6W 6500K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 6W 6500K

71,500 ₫ 143,000 ₫
Bóng đèn LED 8W 3000K
Bóng đèn LED 8W 3000K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 8W 3000K

78,500 ₫ 157,000 ₫
Bóng đèn LED 8W 6500K
Bóng đèn LED 8W 6500K
50%
LED A60I-E

Bóng đèn LED 8W 6500K

78,500 ₫ 157,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 2700K
Bóng đèn LED 5W 2700K
50%
LED CLE

Bóng đèn LED 5W 2700K

97,000 ₫ 194,000 ₫
Bóng đèn LED 5W 2700K
Bóng đèn LED 5W 2700K
50%
LED CLLE

Bóng đèn LED 5W 2700K

97,000 ₫ 194,000 ₫