Bộ ngắt mạch an toàn HB-02P & ELB bảo vệ dòng rò -02P › Panasonic

Bộ ngắt mạch an toàn HB-02P & ELB bảo vệ dòng rò -02P

  • 1
ELB with O.C protected 30A 25KA
30%
BKW21003KY

ELB with O.C protected 30A 25KA

2,240,000 ₫ 3,200,000 ₫
ELB with O.C protected 30A 10KA
30%
BKW2603SKY

ELB with O.C protected 30A 10KA

1,610,000 ₫ 2,300,000 ₫
ELB with O.C protected 30A 2.5KA
30%
BKW2503Y

ELB with O.C protected 30A 2.5KA

1,085,000 ₫ 1,550,000 ₫
ELB with O.C protected 15A 1.5KA
30%
BJJ23022-8

ELB with O.C protected 15A 1.5KA

591,500 ₫ 845,000 ₫
ELB with O.C protected 30A 1.5KA
30%
BJJ23032-8

ELB with O.C protected 30A 1.5KA

591,500 ₫ 845,000 ₫
ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA
30%
BJJ23030-8

ELB W/o O.C protected 30A 2.5KA

504,000 ₫ 720,000 ₫
ELB W/o O.C protected 30A 1.5KA
30%
BJS3030NA2

ELB W/o O.C protected 30A 1.5KA

238,000 ₫ 340,000 ₫
ELB không bảo vệ quá tải 30A 1.5KA
30%
BJS3020NA2

ELB không bảo vệ quá tải 30A 1.5KA

238,000 ₫ 340,000 ₫
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 40A 1.5KA
30%
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 30A 1.5KA
30%
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 20A 1.5KA
30%
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 15A 1.5KA
30%
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 10A 1.5KA
30%
Bộ ngắt mạch an toàn bảo vệ dòng rò 6A 1KA
30%
  • 1