• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ máng đèn xương cá âm trần

Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 1.2m
Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 1.2m
30%
Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 0.6m
Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 0.6m
30%
Máng đèn âm trần bóng T5, 2bóng x 14W
Máng đèn âm trần bóng T5, 2bóng x 14W
30%
PRFI214

Máng đèn âm trần bóng T5, 2bóng x 14W

437,500 ₫ 625,000 ₫
Máng đèn âm trần bóng T5, 3 bóng x 14W
Máng đèn âm trần bóng T5, 3 bóng x 14W
30%
PRFI314

Máng đèn âm trần bóng T5, 3 bóng x 14W

680,400 ₫ 972,000 ₫
Máng đèn âm trần bóng T5, 4 bóng x 14W
Máng đèn âm trần bóng T5, 4 bóng x 14W
30%
PRFI414

Máng đèn âm trần bóng T5, 4 bóng x 14W

844,200 ₫ 1,206,000 ₫
Máng đèn âm trần bóng T5, 2 bóng x 28W
Máng đèn âm trần bóng T5, 2 bóng x 28W
30%
PRFI228

Máng đèn âm trần bóng T5, 2 bóng x 28W

585,200 ₫ 836,000 ₫
Máng đèn âm trần bóng T5, 3bóng x 28W
Máng đèn âm trần bóng T5, 3bóng x 28W
30%
PRFI328

Máng đèn âm trần bóng T5, 3bóng x 28W

891,800 ₫ 1,274,000 ₫
Máng đèn âm trần bóng T5, 4bóng x 28W
Máng đèn âm trần bóng T5, 4bóng x 28W
30%
PRFI428

Máng đèn âm trần bóng T5, 4bóng x 28W

1,080,800 ₫ 1,544,000 ₫