Bộ máng đèn xương cá âm trần › Paragon

Bộ máng đèn xương cá âm trần

Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 1.2m LED
30%
Máng đèn âm trần loại  bản rộng 2 bóng x 0.6m LED
30%
Máng đèn âm trần khung trần chìm 2 bóng x 1.2m LED
30%
Máng đèn âm trần khung trần chìm 3 bóng x 1.2m LED
30%
PRFF336L54

Máng đèn âm trần khung trần chìm 3 bóng x 1.2m LED

1,163,400 ₫ 1,662,000 ₫
Máng đèn âm trần khung trần chìm 4 bóng x 1.2m LED
30%
PRFF436L72

Máng đèn âm trần khung trần chìm 4 bóng x 1.2m LED

1,493,100 ₫ 2,133,000 ₫
Máng đèn âm trần khung trần chìm 2 bóng x 0.6m LED
30%
Máng đèn âm trần khung trần chìm 3 bóng x 0.6m LED
30%
Máng đèn âm trần khung trần chìm 4 bóng x 0.6m LED
30%