Bộ máng đèn chống thấm, chống bụi › Paragon

Bộ máng đèn chống thấm, chống bụi

Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m
30%
PIFK136L18

Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m

1,159,200 ₫ 1,656,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m
30%
PIFK236L36

Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m

1,423,100 ₫ 2,033,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 0.6m
30%
PIFK118L10

Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 0.6m

716,800 ₫ 1,024,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m
30%
PIFK218L20

Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m

893,900 ₫ 1,277,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m (loại B)
30%
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m (loại B)
30%
PIFI236L36

Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m (loại B)

703,500 ₫ 1,005,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 0.6m (loại B)
30%
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m (loại B)
30%
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 1.2m (loại A)
30%
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m (loại A)
30%
PIFH236L36

Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 1.2m (loại A)

877,100 ₫ 1,253,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm 1 bóng x 0.6m (loại A)
30%
Bộ máng đèn chống thấm 2 bóng x 0.6m (loại A)
30%
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W
30%
PIFL228

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W

473,200 ₫ 676,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
30%
PIFL128

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W

371,000 ₫ 530,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W
30%
PIFL214

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W

344,400 ₫ 492,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
30%
PIFL114

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W

261,100 ₫ 373,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W
30%
PIFR214

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W

717,500 ₫ 1,025,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
30%
PIFR114

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W

639,800 ₫ 914,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W
30%
PIFR228

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W

1,094,800 ₫ 1,564,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
30%
PIFR128

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W

959,000 ₫ 1,370,000 ₫