• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ máng đèn chống thấm, chống bụi

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W
30%
PIFR128

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 28W

959,000 ₫ 1,370,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W
30%
PIFR228

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 28W

1,094,800 ₫ 1,564,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W
30%
PIFR114

Bộ máng đèn chống thấm T5 1 bóng x 14W

639,800 ₫ 914,000 ₫
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W
Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W
30%
PIFR214

Bộ máng đèn chống thấm T5 2 bóng x 14W

717,500 ₫ 1,025,000 ₫