Bộ điều khiển & Đồng hồ › Schneider

Bộ điều khiển & Đồng hồ

Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance
METSEDM6200HCL10RS

Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

5,566,000 ₫
Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance
45%
METSEDM6000HCL10NC

Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

2,502,885 ₫ 4,550,700 ₫
Đồng Hồ dùng cho máy phát
45%
METSEPM1130HCL05RS

Đồng Hồ dùng cho máy phát

5,180,010 ₫ 9,418,200 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3365

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

8,501,460 ₫ 14,169,100 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3350

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

7,230,960 ₫ 12,051,600 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3300

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

6,818,460 ₫ 11,364,100 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3165

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

7,141,200 ₫ 11,902,000 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3150

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

5,651,580 ₫ 9,419,300 ₫
Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000
40%
A9MEM3100

Đồng Hồ Tích Hợp Sẵn Biến Dòng iEM3000

5,170,440 ₫ 8,617,400 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5350

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

7,917,635 ₫ 14,395,700 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5560

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

18,848,170 ₫ 34,269,400 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5340

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

11,937,860 ₫ 21,705,200 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5330

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

9,768,330 ₫ 17,760,600 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5320

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

10,853,095 ₫ 19,732,900 ₫
Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000
45%
METSEPM5310

Đồng Hồ nhiều biểu giá PM5000

8,249,175 ₫ 14,998,500 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2230

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

6,683,435 ₫ 12,151,700 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2220

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

5,811,025 ₫ 10,565,500 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2210

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

4,700,850 ₫ 8,547,000 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2130

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

5,330,655 ₫ 9,692,100 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2120

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

4,635,510 ₫ 8,428,200 ₫
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000
45%
METSEPM2110

ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ PM2000

3,789,115 ₫ 6,889,300 ₫
Cuộn kháng
45%
LVR14500A40T

Cuộn kháng

21,124,180 ₫ 38,407,600 ₫
Cuộn kháng
40%
LVR07500A40T

Cuộn kháng

14,467,860 ₫ 24,113,100 ₫