• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ đèn LED Tube

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 10W
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 10W
LED TUBE 60/10W (SS)

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 10W

118,000 ₫
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu thường 18W
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu thường 18W
LED TUBE T8 120/18W (SS)

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu thường 18W

157,000 ₫
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 18W
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 18W
LED TUBE T8 120/18W (SS)

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa đầu xoay 18W

171,000 ₫
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 10W
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 10W
LED TUBE T8 N01 60/10W (SS)

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 10W

92,000 ₫
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 18W
Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 18W
LED TUBE T8 N01 120/18W (SS)

Đèn Led Tube vỏ nhôm nhựa 18W

130,000 ₫
Đèn Led Tube T5 vỏ nhôm nhựa 16W
Đèn Led Tube T5 vỏ nhôm nhựa 16W
LED TUBE T5 115/16W

Đèn Led Tube T5 vỏ nhôm nhựa 16W

Giá: liên hệ
Bóng đèn LED Tuýp T8 10W (thủy-tinh)
Bóng đèn LED Tuýp T8 10W (thủy-tinh)
LED TUBE T8 TT01 60/10W (SS)

Bóng đèn LED Tuýp T8 10W (thủy-tinh)

65,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
BD T8L M9/10WX1 (S)

Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)

182,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
BD T8L M9/18Wx1 (S)

Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)

265,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
BD T8L M11/10Wx1 (SS)

Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)

148,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
BD T8L M11/18Wx1 (SS)

Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)

216,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)
BD T8L N01 M11/10Wx1 (SS)

Bộ đèn LED tuýp T8 10W (nhôm-nhựa)

139,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)
BD T8L N01 M11/18Wx1 (SS)

Bộ đèn LED tuýp T8 18W (nhôm-nhựa)

191,000 ₫
Bộ đèn LED tuýp T5 8W (liền thân)
Bộ đèn LED tuýp T5 8W (liền thân)
BD LT01 T5 60/8W

Bộ đèn LED tuýp T5 8W (liền thân)

164,000 ₫