• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ đèn led trong nhà

Đèn led ốp trần lõm 8W
Đèn led ốp trần lõm 8W
120 95 01 0008 1-1

Đèn led ốp trần lõm 8W

182,700 ₫
Đèn led ốp trần lõm 15W
Đèn led ốp trần lõm 15W
120 95 01 0015 1-1

Đèn led ốp trần lõm 15W

281,400 ₫
Đèn led ốp trần lõm 20W
Đèn led ốp trần lõm 20W
120 95 01 0020 1-1

Đèn led ốp trần lõm 20W

462,000 ₫
Đèn led ốp trần tròn 8W
Đèn led ốp trần tròn 8W
120 95 02 0008 1-1

Đèn led ốp trần tròn 8W

182,700 ₫
Đèn led ốp trần tròn 15W
Đèn led ốp trần tròn 15W
120 95 02 0015 1-1

Đèn led ốp trần tròn 15W

281,400 ₫
Đèn led ốp trần tròn 20W
Đèn led ốp trần tròn 20W
120 95 02 0020 1-1

Đèn led ốp trần tròn 20W

462,000 ₫
Đèn led panel âm trần 600 x 600 mm
Đèn led panel âm trần 600 x 600 mm
120 93 01 0042 1-1

Đèn led panel âm trần 600 x 600 mm

1,424,500 ₫
Đèn led panel âm trần 300 x 1200 mm
Đèn led panel âm trần 300 x 1200 mm
120 93 02 0042 1-1

Đèn led panel âm trần 300 x 1200 mm

1,424,500 ₫
Đèn led Downlight âm trần tròn 3 W
Đèn led Downlight âm trần tròn 3 W
120 92 02 0003 1-1

Đèn led Downlight âm trần tròn 3 W

88,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần tròn 6 W
Đèn led Downlight âm trần tròn 6 W
120 92 02 0006 1-1

Đèn led Downlight âm trần tròn 6 W

141,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần tròn 9 W
Đèn led Downlight âm trần tròn 9 W
120 92 02 0009 1-1

Đèn led Downlight âm trần tròn 9 W

200,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần tròn 12 W
Đèn led Downlight âm trần tròn 12 W
120 92 02 0012 1-1

Đèn led Downlight âm trần tròn 12 W

229,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần tròn 15W
Đèn led Downlight âm trần tròn 15W
120 92 02 0015 1-1

Đèn led Downlight âm trần tròn 15W

375,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần vuông 3 W
Đèn led Downlight âm trần vuông 3 W
120 92 11 0003 1-1

Đèn led Downlight âm trần vuông 3 W

104,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần vuông 6 W
Đèn led Downlight âm trần vuông 6 W
120 92 11 0006 1-1

Đèn led Downlight âm trần vuông 6 W

177,000 ₫
Đèn led Downlight âm trần vuông 9 W
Đèn led Downlight âm trần vuông 9 W
120 92 11 0009 1-1

Đèn led Downlight âm trần vuông 9 W

214,000 ₫