• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ đèn lắp nổi hoặc treo trần

Bộ đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W
Bộ đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W
30%
PALA21L/30/40

Bộ đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W

4,578,000 ₫ 6,540,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W
30%
PALB21L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 25W

5,316,500 ₫ 7,595,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 7W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 7W
30%
PALC6L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 7W

2,713,900 ₫ 3,877,000 ₫
Đèn Led PALD6L/30/40
Đèn Led PALD6L/30/40
30%
PALD6L/30/40

Đèn Led PALD6L/30/40

2,956,100 ₫ 4,223,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
30%
PALE220L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W

5,590,900 ₫ 7,987,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
30%
PALG220L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W

5,238,800 ₫ 7,484,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
30%
PALH220L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W

4,641,000 ₫ 6,630,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 24W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 24W
30%
PALF20L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 24W

3,274,600 ₫ 4,678,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 29W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 29W
30%
PALI625L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 29W

5,334,700 ₫ 7,621,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W
30%
PALK20L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 49W

3,803,100 ₫ 5,433,000 ₫
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 75W
Đèn lắp nổi hoặc treo trần 75W
30%
PALJ320L/30/40

Đèn lắp nổi hoặc treo trần 75W

6,787,200 ₫ 9,696,000 ₫