Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa › Paragon

Bộ đèn lắp nổi chóa nhựa

  • 1
Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 1 bóng x 0.6m
30%
PCFA118L10

Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 1 bóng x 0.6m

192,500 ₫ 275,000 ₫
Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 2 bóng x 0.6m
30%
PCFA218L20

Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 2 bóng x 0.6m

335,300 ₫ 479,000 ₫
Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 1 bóng x 1.2m
30%
PCFA136L18

Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 1 bóng x 1.2m

257,600 ₫ 368,000 ₫
Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 2 bóng x 1.2m
30%
PCFA236L36

Máng đèn siêu mỏng có mặt mica 2 bóng x 1.2m

436,800 ₫ 624,000 ₫
  • 1