• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ đèn huỳnh quang Compact 12VDC, huỳnh Quang T8/T10, T8 Màu

Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V
Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V
CFL 2UDC 11W

Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V

57,000 ₫
Bộ đèn huỳnh quang T8 M11 36Wx1
Bộ đèn huỳnh quang T8 M11 36Wx1
BD T8 Nano M11/36Wx1

Bộ đèn huỳnh quang T8 M11 36Wx1

154,000 ₫
Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V 15W
Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V 15W
CFL 3UT3DC 15W

Bóng đèn huỳnh quang Compact 12V 15W

62,000 ₫
Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 18W
Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 18W
T8-18W Deluxe H15

Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 18W

19,000 ₫
Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 36W
Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 36W
T8-36W Nano Deluxe

Bóng đèn huỳnh quang Deluxe 36W

24,000 ₫
Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 18W
Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 18W
T8-18W Galaxy

Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 18W

13,000 ₫
Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 36W
Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 36W
T8-36W Galaxy

Bóng đèn Huỳnh quang Galalxy 36W

18,000 ₫
Bóng đèn Huỳnh quang T10
Bóng đèn Huỳnh quang T10
T10-40W

Bóng đèn Huỳnh quang T10

18,000 ₫