• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Bộ đèn chống ẩm, chiếu sáng học đường

  • 1
Bộ đèn huỳnh quang T8 M12 36Wx1
Bộ đèn huỳnh quang T8 M12 36Wx1
BD T8 Nano M12/36Wx1

Bộ đèn huỳnh quang T8 M12 36Wx1

151,000 ₫
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
D LN CA/1x36W

Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W

500,000 ₫
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 2x18W
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 2x18W
D LN CA/2x18W

Đèn Huỳnh quang chống ẩm 2x18W

514,000 ₫
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
D LN CA/2x36W

Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W

658,000 ₫
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W
FS 40/36x1 CM1*EH BACS

Đèn Huỳnh quang chống ẩm 36W

533,000 ₫
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W
BD T8L TT01 CSLH/18Wx1

Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W

407,000 ₫
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 36W
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 36W
BD T8L TT01 CSLH/18Wx2

Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 36W

583,000 ₫
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W
Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W
BD T8L TT01 CSBA/18Wx1

Bộ đèn led tube chiếu sáng học đường 18W

407,000 ₫
  • 1