• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 71

Biến tần ATV71H075M3 0.37KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71H075M3 0.37KW 1P 200-240V
ATV71H075M3

Biến tần ATV71H075M3 0.37KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU15M3 0.75KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU15M3 0.75KW 1P 200-240V
ATV71HU15M3

Biến tần ATV71HU15M3 0.75KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU22M3 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU22M3 1.5KW 1P 200-240V
ATV71HU22M3

Biến tần ATV71HU22M3 1.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU30M3 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU30M3 2.2KW 1P 200-240V
ATV71HU30M3

Biến tần ATV71HU30M3 2.2KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU40M3 3KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU40M3 3KW 1P 200-240V
ATV71HU40M3

Biến tần ATV71HU40M3 3KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU55M3 4KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU55M3 4KW 1P 200-240V
ATV71HU55M3

Biến tần ATV71HU55M3 4KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU75M3 5.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU75M3 5.5KW 1P 200-240V
ATV71HU75M3

Biến tần ATV71HU75M3 5.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71H037M3 0.37KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71H037M3 0.37KW 1P 200-240V
ATV71H037M3

Biến tần ATV71H037M3 0.37KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71H075M3 0.75KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71H075M3 0.75KW 1P 200-240V
ATV71H075M3

Biến tần ATV71H075M3 0.75KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU15M3 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU15M3 1.5KW 1P 200-240V
ATV71HU15M3

Biến tần ATV71HU15M3 1.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU22M3 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU22M3 2.2KW 1P 200-240V
ATV71HU22M3

Biến tần ATV71HU22M3 2.2KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU30M3 3KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU30M3 3KW 1P 200-240V
ATV71HU30M3

Biến tần ATV71HU30M3 3KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU40M3 4KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU40M3 4KW 1P 200-240V
ATV71HU40M3

Biến tần ATV71HU40M3 4KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU55M3 5.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU55M3 5.5KW 1P 200-240V
ATV71HU55M3

Biến tần ATV71HU55M3 5.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HU75M3 7.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HU75M3 7.5KW 1P 200-240V
ATV71HU75M3

Biến tần ATV71HU75M3 7.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV71HD11M3X 11KW 1P 200-240V
Biến tần ATV71HD11M3X 11KW 1P 200-240V
ATV71HD11M3X

Biến tần ATV71HD11M3X 11KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ