• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 61

Biến tần ATV61H075M3 0.37KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61H075M3 0.37KW 1P 200-240V
ATV61H075M3

Biến tần ATV61H075M3 0.37KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU15M3 0.75KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU15M3 0.75KW 1P 200-240V
ATV61HU15M3

Biến tần ATV61HU15M3 0.75KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU22M3 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU22M3 1.5KW 1P 200-240V
ATV61HU22M3

Biến tần ATV61HU22M3 1.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU30M3 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU30M3 2.2KW 1P 200-240V
ATV61HU30M3

Biến tần ATV61HU30M3 2.2KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU40M3 3KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU40M3 3KW 1P 200-240V
ATV61HU40M3

Biến tần ATV61HU40M3 3KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU55M3 4KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU55M3 4KW 1P 200-240V
ATV61HU55M3

Biến tần ATV61HU55M3 4KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU75M3 5.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV61HU75M3 5.5KW 1P 200-240V
ATV61HU75M3

Biến tần ATV61HU75M3 5.5KW 1P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61H075M3 0.75KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61H075M3 0.75KW 3P 200-240V
ATV61H075M3

Biến tần ATV61H075M3 0.75KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
ATV61HU15M3

Biến tần ATV61HU15M3 1.5KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
ATV61HU22M3

Biến tần ATV61HU22M3 2.2KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU30M3 3KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU30M3 3KW 3P 200-240V
ATV61HU30M3

Biến tần ATV61HU30M3 3KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU40M3 4KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU40M3 4KW 3P 200-240V
ATV61HU40M3

Biến tần ATV61HU40M3 4KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU55M3 5.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU55M3 5.5KW 3P 200-240V
ATV61HU55M3

Biến tần ATV61HU55M3 5.5KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HU75M3 7.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HU75M3 7.5KW 3P 200-240V
ATV61HU75M3

Biến tần ATV61HU75M3 7.5KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HD11M3X 11KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HD11M3X 11KW 3P 200-240V
ATV61HD11M3X

Biến tần ATV61HD11M3X 11KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ
Biến tần ATV61HD15M3X 15KW 3P 200-240V
Biến tần ATV61HD15M3X 15KW 3P 200-240V
ATV61HD15M3X

Biến tần ATV61HD15M3X 15KW 3P 200-240V

Giá: liên hệ