• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 32

Biến tần ATV32HU11M2 1.1KW 1P 200-240V
Biến tần ATV32HU11M2 1.1KW 1P 200-240V
ATV32HU11M2

Biến tần ATV32HU11M2 1.1KW 1P 200-240V

6,402,600 ₫
Biến tần ATV32HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV32HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
ATV32HU15M2

Biến tần ATV32HU15M2 1.5KW 1P 200-240V

7,546,200 ₫
Biến tần ATV32HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV32HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
ATV32HU22M2

Biến tần ATV32HU22M2 2.2KW 1P 200-240V

9,319,200 ₫
Biến tần ATV32HU11N4 1.1KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU11N4 1.1KW 3P 380-500V
ATV32HU11N4

Biến tần ATV32HU11N4 1.1KW 3P 380-500V

6,352,200 ₫
Biến tần ATV32HU15N4 1.5KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU15N4 1.5KW 3P 380-500V
ATV32HU15N4

Biến tần ATV32HU15N4 1.5KW 3P 380-500V

6,464,400 ₫
Biến tần ATV32HU22N4 2.2KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU22N4 2.2KW 3P 380-500V
ATV32HU22N4

Biến tần ATV32HU22N4 2.2KW 3P 380-500V

7,540,200 ₫
Biến tần ATV32HU30N4 3.0KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU30N4 3.0KW 3P 380-500V
ATV32HU30N4

Biến tần ATV32HU30N4 3.0KW 3P 380-500V

8,221,200 ₫
Biến tần ATV32HU40N4 4.0KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU40N4 4.0KW 3P 380-500V
ATV32HU40N4

Biến tần ATV32HU40N4 4.0KW 3P 380-500V

9,454,800 ₫
Biến tần ATV32HU55N4 5.5KW 3P 380-500V
Biến tần ATV32HU55N4 5.5KW 3P 380-500V
ATV32HU55N4

Biến tần ATV32HU55N4 5.5KW 3P 380-500V

11,487,600 ₫