• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 312

Biến tần ATV312HU11M2 1.1KW 1P 200-240V
Biến tần ATV312HU11M2 1.1KW 1P 200-240V
ATV312HU11M2

Biến tần ATV312HU11M2 1.1KW 1P 200-240V

7,413,600 ₫
Biến tần ATV312HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV312HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
ATV312HU15M2

Biến tần ATV312HU15M2 1.5KW 1P 200-240V

8,737,800 ₫
Biến tần ATV312HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV312HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
ATV312HU22M2

Biến tần ATV312HU22M2 2.2KW 1P 200-240V

10,790,400 ₫
Biến tần ATV312HU11M3 1.1KW 3P 200-240V
Biến tần ATV312HU11M3 1.1KW 3P 200-240V
ATV312HU11M3

Biến tần ATV312HU11M3 1.1KW 3P 200-240V

7,869,600 ₫
Biến tần ATV312HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV312HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
ATV312HU15M3

Biến tần ATV312HU15M3 1.5KW 3P 200-240V

8,138,400 ₫
Biến tần ATV312HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
Biến tần ATV312HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
ATV312HU22M3

Biến tần ATV312HU22M3 2.2KW 3P 200-240V

9,793,800 ₫
Biến tần ATV312HU30M3 3.0KW 3P 200-240V
Biến tần ATV312HU30M3 3.0KW 3P 200-240V
ATV312HU30M3

Biến tần ATV312HU30M3 3.0KW 3P 200-240V

10,410,600 ₫
Biến tần ATV312HU40M3 4.0KW 3P 200-240V
Biến tần ATV312HU40M3 4.0KW 3P 200-240V
ATV312HU40M3

Biến tần ATV312HU40M3 4.0KW 3P 200-240V

11,725,200 ₫