• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 212

Biến tần ATV212H075M3X 0.75KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212H075M3X 0.75KW 3P 200-240V
ATV212H075M3X

Biến tần ATV212H075M3X 0.75KW 3P 200-240V

6,850,800 ₫
Biến tần ATV212HU15M3X 1.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU15M3X 1.5KW 3P 200-240V
ATV212HU15M3X

Biến tần ATV212HU15M3X 1.5KW 3P 200-240V

13,540,000 ₫
Biến tần ATV212HU22M3X 2.2KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU22M3X 2.2KW 3P 200-240V
ATV212HU22M3X

Biến tần ATV212HU22M3X 2.2KW 3P 200-240V

14,796,000 ₫
Biến tần ATV212HU30M3X 3KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU30M3X 3KW 3P 200-240V
ATV212HU30M3X

Biến tần ATV212HU30M3X 3KW 3P 200-240V

17,448,000 ₫
Biến tần ATV212HU40M3X 4KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU40M3X 4KW 3P 200-240V
ATV212HU40M3X

Biến tần ATV212HU40M3X 4KW 3P 200-240V

21,077,000 ₫
Biến tần ATV212HU55M3X 5.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU55M3X 5.5KW 3P 200-240V
ATV212HU55M3X

Biến tần ATV212HU55M3X 5.5KW 3P 200-240V

26,270,000 ₫
Biến tần ATV212HU75M3X 7.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HU75M3X 7.5KW 3P 200-240V
ATV212HU75M3X

Biến tần ATV212HU75M3X 7.5KW 3P 200-240V

32,384,000 ₫
Biến tần ATV212HD11M3X 11KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HD11M3X 11KW 3P 200-240V
ATV212HD11M3X

Biến tần ATV212HD11M3X 11KW 3P 200-240V

47,683,000 ₫
Biến tần ATV212HD15M3X 15KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HD15M3X 15KW 3P 200-240V
ATV212HD15M3X

Biến tần ATV212HD15M3X 15KW 3P 200-240V

57,677,000 ₫
Biến tần ATV212HD18M3X 18KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HD18M3X 18KW 3P 200-240V
ATV212HD18M3X

Biến tần ATV212HD18M3X 18KW 3P 200-240V

70,576,000 ₫
Biến tần ATV212HD22M3X 22KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HD22M3X 22KW 3P 200-240V
ATV212HD22M3X

Biến tần ATV212HD22M3X 22KW 3P 200-240V

85,149,000 ₫
Biến tần ATV212HD30M3X 30KW 3P 200-240V
Biến tần ATV212HD30M3X 30KW 3P 200-240V
ATV212HD30M3X

Biến tần ATV212HD30M3X 30KW 3P 200-240V

107,346,000 ₫
Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V
Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V
ATV212H075N4

Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V

10,193,000 ₫
Biến tần ATV212HU15N4 1.5KW 3P 380-480V
Biến tần ATV212HU15N4 1.5KW 3P 380-480V
ATV212HU15N4

Biến tần ATV212HU15N4 1.5KW 3P 380-480V

11,801,000 ₫
Biến tần ATV212HU22N4 2.2KW 3P 380-480V
Biến tần ATV212HU22N4 2.2KW 3P 380-480V
ATV212HU22N4

Biến tần ATV212HU22N4 2.2KW 3P 380-480V

13,628,000 ₫
Biến tần ATV212HU30N4 3KW 3P 380-480V
Biến tần ATV212HU30N4 3KW 3P 380-480V
ATV212HU30N4

Biến tần ATV212HU30N4 3KW 3P 380-480V

14,429,000 ₫