• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altivar 12

Biến tần ATV12HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
Biến tần ATV12HU15M2 1.5KW 1P 200-240V
ATV12HU15M2

Biến tần ATV12HU15M2 1.5KW 1P 200-240V

4,819,800 ₫
Biến tần ATV12HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
Biến tần ATV12HU22M2 2.2KW 1P 200-240V
ATV12HU22M2

Biến tần ATV12HU22M2 2.2KW 1P 200-240V

5,626,800 ₫
Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V
ATV12HU15M3

Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V

5,412,600 ₫
Biến tần ATV12HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
Biến tần ATV12HU22M3 2.2KW 3P 200-240V
ATV12HU22M3

Biến tần ATV12HU22M3 2.2KW 3P 200-240V

6,818,400 ₫
Biến tần ATV12HU30M3 3KW 3P 200-240V
Biến tần ATV12HU30M3 3KW 3P 200-240V
ATV12HU30M3

Biến tần ATV12HU30M3 3KW 3P 200-240V

7,591,800 ₫
Biến tần ATV12HU40M3 4KW 3P 200-240V
Biến tần ATV12HU40M3 4KW 3P 200-240V
ATV12HU40M3

Biến tần ATV12HU40M3 4KW 3P 200-240V

8,097,600 ₫