• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Altistart 22

  • 1
Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A
Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A
ATS22D17Q

Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A

16,707,000 ₫
Khởi động mềm ATS22D32Q 15KW 32A
Khởi động mềm ATS22D32Q 15KW 32A
ATS22D32Q

Khởi động mềm ATS22D32Q 15KW 32A

18,922,000 ₫
Khởi động mềm ATS22D47Q 22KW 47A
Khởi động mềm ATS22D47Q 22KW 47A
ATS22D47Q

Khởi động mềm ATS22D47Q 22KW 47A

21,833,000 ₫
Khởi động mềm ATS22D62Q 30KW 62A
Khởi động mềm ATS22D62Q 30KW 62A
ATS22D62Q

Khởi động mềm ATS22D62Q 30KW 62A

23,635,000 ₫
Khởi động mềm ATS22D75Q 37KW 75A
Khởi động mềm ATS22D75Q 37KW 75A
ATS22D75Q

Khởi động mềm ATS22D75Q 37KW 75A

28,628,000 ₫
Khởi động mềm ATS22D88Q 45KW 88A
Khởi động mềm ATS22D88Q 45KW 88A
ATS22D88Q

Khởi động mềm ATS22D88Q 45KW 88A

31,267,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C11Q 55KW 110A
Khởi động mềm ATS22C11Q 55KW 110A
ATS22C11Q

Khởi động mềm ATS22C11Q 55KW 110A

37,744,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C14Q 75KW 140A
Khởi động mềm ATS22C14Q 75KW 140A
ATS22C14Q

Khởi động mềm ATS22C14Q 75KW 140A

46,931,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C17Q 90KW 170A
Khởi động mềm ATS22C17Q 90KW 170A
ATS22C17Q

Khởi động mềm ATS22C17Q 90KW 170A

54,021,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C41Q 220KW 410A
Khởi động mềm ATS22C41Q 220KW 410A
ATS22C41Q

Khởi động mềm ATS22C41Q 220KW 410A

121,548,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C48Q 250KW 480A
Khởi động mềm ATS22C48Q 250KW 480A
ATS22C48Q

Khởi động mềm ATS22C48Q 250KW 480A

149,910,000 ₫
Khởi động mềm ATS22C59Q 315KW 590A
Khởi động mềm ATS22C59Q 315KW 590A
ATS22C59Q

Khởi động mềm ATS22C59Q 315KW 590A

176,246,000 ₫
  • 1