• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Acti 9 Contactor iCT & Rờ Le

Khởi động từ Contactor iCT 1P 1NO 25A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 1P 1NO 25A 230/240VAC
30%
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 25A 24VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 25A 24VAC
30%
A9C20132

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 25A 24VAC

684,530 ₫ 977,900 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 24VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 24VAC
30%
A9C20162

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 24VAC

1,643,950 ₫ 2,348,500 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 1NO +c1NC 16A
Khởi động từ Contactor iCT 2P 1NO +c1NC 16A
30%
A9C22715

Khởi động từ Contactor iCT 2P 1NO +c1NC 16A

606,760 ₫ 866,800 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 16A
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 16A
30%
A9C22712

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 16A

577,500 ₫ 825,000 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 25A 230/240 VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 25A 230/240 VAC
30%
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NC 230/240 VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NC 230/240 VAC
30%
A9C20736

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NC 230/240 VAC

655,270 ₫ 936,100 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 40A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 40A 230/240VAC
30%
A9C20842

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 40A 230/240VAC

953,260 ₫ 1,361,800 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 230/240VAC
30%
A9C20862

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 63A 230/240VAC

1,429,120 ₫ 2,041,600 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 100A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 100A 230/240VAC
30%
A9C20882

Khởi động từ Contactor iCT 2P 2NO 100A 230/240VAC

3,872,330 ₫ 5,531,900 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 25A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 25A 230/240VAC
30%
A9C20833

Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 25A 230/240VAC

715,330 ₫ 1,021,900 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 40A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 40A 230/240VAC
30%
A9C20843

Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 40A 230/240VAC

1,143,450 ₫ 1,633,500 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 63A 230/240VAC
Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 63A 230/240VAC
30%
A9C20863

Khởi động từ Contactor iCT 3P 3NO 63A 230/240VAC

1,715,000 ₫ 2,450,000 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 63A 24VAC
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 63A 24VAC
30%
A9C20167

Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 63A 24VAC

2,629,550 ₫ 3,756,500 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NO 63A 24VAC
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NO 63A 24VAC
30%
A9C20164

Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NO 63A 24VAC

2,300,760 ₫ 3,286,800 ₫
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 25A 24VAC
Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 25A 24VAC
30%
A9C20137

Khởi động từ Contactor iCT 4P 4NC 25A 24VAC

1,095,710 ₫ 1,565,300 ₫