ACB Metasol và phụ kiện › LS

ACB Metasol và phụ kiện

Tấm chắn pha ACB 630A~6300A (phu kiện ACB)
25%
IB-ACB

Tấm chắn pha ACB 630A~6300A (phu kiện ACB)

337,500 ₫ 450,000 ₫
Khóa liên động dùng cho 3 ACB (phụ kiện ACB)
25%
KLD-3ACB

Khóa liên động dùng cho 3 ACB (phụ kiện ACB)

11,250,000 ₫ 15,000,000 ₫
Khóa liên động dùng cho 2 ACB (phụ kiện ACB)
25%
KLD-2ACB

Khóa liên động dùng cho 2 ACB (phụ kiện ACB)

6,000,000 ₫ 8,000,000 ₫
UVT Time Delay Controller (Phu kiện ACB)
25%
UVT+ UDC

UVT Time Delay Controller (Phu kiện ACB)

1,650,000 ₫ 2,200,000 ₫
Bộ bảo vệ thấp áp (phụ kiện ACB)
25%
UVT coil

Bộ bảo vệ thấp áp (phụ kiện ACB)

1,575,000 ₫ 2,100,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 120KA (Draw Out)
25%
AS-63G4-63A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 120KA (Draw Out)

281,250,000 ₫ 375,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED)
25%
AS-50F4-50A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED)

225,000,000 ₫ 300,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 100KA (Draw Out)
25%
AS-40F4-40A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 100KA (Draw Out)

198,750,000 ₫ 265,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85KA (Draw Out)
25%
AS-40E4-40A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85KA (Draw Out)

159,000,000 ₫ 212,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85KA (Draw Out)
25%
AS-32E4-32A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85KA (Draw Out)

97,500,000 ₫ 130,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85KA (Draw Out)
25%
AS-25E4-25A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85KA (Draw Out)

78,750,000 ₫ 105,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85KA (Draw Out)
25%
AS-20E4-20A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85KA (Draw Out)

66,000,000 ₫ 88,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65KA (Draw Out)
25%
AN-16D4-16A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65KA (Draw Out)

52,500,000 ₫ 70,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1300A 65KA (Draw Out)
25%
AN-13D4-13A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1300A 65KA (Draw Out)

51,750,000 ₫ 69,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65KA (Draw Out)
25%
AN-10D4-10A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65KA (Draw Out)

50,250,000 ₫ 67,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 800A 65KA (Draw Out)
25%
AN-08D4-08A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 800A 65KA (Draw Out)

48,000,000 ₫ 64,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 600A 65KA (Draw Out)
25%
AN-06D4-06A

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 600A 65KA (Draw Out)

46,500,000 ₫ 62,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 120KA (loại FIXED)
25%
AS-63G4-63H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 120KA (loại FIXED)

262,500,000 ₫ 350,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED)
25%
AS-50F4-50H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED)

147,750,000 ₫ 197,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 100KA (loại FIXED)
25%
AS-40F4-40H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 100KA (loại FIXED)

144,000,000 ₫ 192,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85KA (loại FIXED)
25%
AS-40E4-40V

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85KA (loại FIXED)

139,500,000 ₫ 186,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85KA (lo?i FIXED)
25%
AS-32E4-32H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85KA (lo?i FIXED)

84,000,000 ₫ 112,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85KA (loại FIXED)
25%
AS-25E4-25H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85KA (loại FIXED)

71,250,000 ₫ 95,000,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85KA (lo?i FIXED)
25%
AS-20E4-20H

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85KA (lo?i FIXED)

55,125,000 ₫ 73,500,000 ₫