Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

MCB A9K

MCB A9F

RCCB

RCBO

MCCB EZC100

MCCB EZC250

MCCB EZC400

MCCB CVS100-630

MCB Easy9

RCCB & RCBO Easy9

Easy9 Chống sét lan truyền

MCB Acti 9 - C60H DC

MCB Acti 9 - C120N & C120H

Electrical auxiliaries for MCB , MCCB

Acti 9 Contactor iCT