Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

Series 30/ Classic

Series S - Flexi

S Concept

Phích cắm công nghiệp

Ổ cắm nối công nghiệp

Ổ cắm công nghiệp gắn âm

Ổ cắm công nghiệp gắn nổi

Công tắc ổ cắm IP66 se-ri S56

Series Zencelo- A

Series E30