Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

MCB loại tiêu chuẩn BH-D6

MCB loại tiêu chuẩn BH-D10

Phụ kiện MCB

RCCB,RCBO chống dòng rò

MCCB loại kinh tế

MCCB loại tiêu chuẩn

MCCB loại dòng cắt cao

ELCB loại kinh tế

ELCB loại tiêu chuẩn

ELCB loại dòng cắt cao

Phụ kiện MCCB

Máy cắt hạ thế ACB loại fixed

Máy cắt hạ thế ACB loại drawout

Phụ kiện ACB