Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

MCCB,ABN,ABS và phụ kiện

MCB và cầu dao an toàn

ELCB, RCCB chống rò điện

ACB Metasol và phụ kiện

Cắt mạch Isolator