Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
WEG5401-011 / WEG5401-011SW

Nút nhấn chuông 250VAC-10A

39,000 ₫ 60,000 ₫
WEG2501

Ổ cắm anten TV

48,100 ₫ 74,000 ₫
WEV1081/WEG1081-7

Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)

22,100 ₫ 34,000 ₫
WEV1181SW/WEG1181-7SW

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che (cắm nhan

38,350 ₫ 59,000 ₫
WEV1582SW/WEG1582-7SW

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất (cắm nhan

55,900 ₫ 86,000 ₫
WEV1091

Ổ cắm đơn 250VAC-16A

16,250 ₫ 25,000 ₫
WEG2364

Ổ cắm điện thoại 4 cực

48,100 ₫ 74,000 ₫
WEG2488 / WEG2488SW

Ổ cắm data RJ45-8P8C

105,300 ₫ 162,000 ₫
WEV68010W

Mặt dùng cho 1 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
WEV68020W

Mặt dùng cho 2 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
WEV68030W

Mặt dùng cho 3 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
WEV680290SW

Mặt dùng riêng cho WEG1181K

10,075 ₫ 15,500 ₫
WEV68910SW

Mặt kín đơn

10,075 ₫ 15,500 ₫
WEG6804SW

Mặt dùng cho 4 thiết bị

16,900 ₫ 26,000 ₫