( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

WIDE

Nút nhấn chuông 250VAC-10A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEG5401-011 / WEG5401-011SW

Nút nhấn chuông 250VAC-10A

39,000 ₫ 60,000 ₫
Ổ cắm anten TV

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEG2501

Ổ cắm anten TV

48,100 ₫ 74,000 ₫
Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV1081/WEG1081-7

Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)

22,100 ₫ 34,000 ₫
Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che (cắm nhanh/ bắt vít)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất (cắm nhanh/ bắt vít)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Ổ cắm đơn 250VAC-16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV1091

Ổ cắm đơn 250VAC-16A

16,250 ₫ 25,000 ₫
Ổ cắm đơn có dây nối đất 250VAC- 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Ổ cắm đôi có dây nối đất 250VAC- 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Ổ cắm điện thoại 4 cực

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEG2364

Ổ cắm điện thoại 4 cực

48,100 ₫ 74,000 ₫
Ổ cắm data RJ45-8P8C

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEG2488 / WEG2488SW

Ổ cắm data RJ45-8P8C

105,300 ₫ 162,000 ₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV68010W

Mặt dùng cho 1 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV68020W

Mặt dùng cho 2 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV68030W

Mặt dùng cho 3 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng riêng cho WEG1181K

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV680290SW

Mặt dùng riêng cho WEG1181K

10,075 ₫ 15,500 ₫
Mặt kín đơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEV68910SW

Mặt kín đơn

10,075 ₫ 15,500 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
WEG6804SW

Mặt dùng cho 4 thiết bị

16,900 ₫ 26,000 ₫