Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A8401L-WE-G19

Mặt cho 3 thiết bị, size S

20,735 VNĐ 31,900 VNĐ
A8401S-WE-G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S

20,735 VNĐ 31,900 VNĐ
A8401M-WE-G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M

20,735 VNĐ 31,900 VNĐ
84426SUS-WE-G19

Ố cắm đơn 2 chấu, size S

37,180 VNĐ 57,200 VNĐ
84426MUES-WE-G19

Ố cắm đơn 3 chấu, size M

72,215 VNĐ 111,100 VNĐ
84426LUES2-WE-G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L

79,365 VNĐ 122,100 VNĐ
8431SRJ6-WE-G19

Ổ cắm mạng cat6, size S

149,435 VNĐ 229,900 VNĐ
8431SRJ4-WE-G19

Ổ điện thoại, size S

77,935 VNĐ 119,900 VNĐ
8431STV-WE-G19

Ổ TV, size S

77,935 VNĐ 119,900 VNĐ
8431S-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size S

38,610 VNĐ 59,400 VNĐ
8431S-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size S

53,625 VNĐ 82,500 VNĐ
8431M-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size M

47,190 VNĐ 72,600 VNĐ
8431M-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size M

60,775 VNĐ 93,500 VNĐ
8431L-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size L

68,640 VNĐ 105,600 VNĐ
8431L-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size L

51,480 VNĐ 79,200 VNĐ
8431M-3-WE-G19

Công tắc trung gian, size M

72,930 VNĐ 112,200 VNĐ