Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A8401L-WE-G19

Mặt cho 3 thiết bị, size S

21,450 VNĐ 33,000 VNĐ
A8401S-WE-G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S

21,450 VNĐ 33,000 VNĐ
A8401M-WE-G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M

21,450 VNĐ 33,000 VNĐ
84426SUS-WE-G19

Ố cắm đơn 2 chấu, size S

39,325 VNĐ 60,500 VNĐ
84426MUES-WE-G19

Ố cắm đơn 3 chấu, size M

75,790 VNĐ 116,600 VNĐ
84426LUES2-WE-G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L

83,655 VNĐ 128,700 VNĐ
8431SRJ6-WE-G19

Ổ cắm mạng cat6, size S

156,585 VNĐ 240,900 VNĐ
8431SRJ4-WE-G19

Ổ điện thoại, size S

81,510 VNĐ 125,400 VNĐ
8431STV-WE-G19

Ổ TV, size S

81,510 VNĐ 125,400 VNĐ
8431S-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size S

40,755 VNĐ 62,700 VNĐ
8431S-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size S

56,485 VNĐ 86,900 VNĐ
8431M-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size M

49,335 VNĐ 75,900 VNĐ
8431M-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size M

63,635 VNĐ 97,900 VNĐ
8431L-2-WE-G19

Công tắc 2 chiều, size L

72,215 VNĐ 111,100 VNĐ
8431L-1-WE-G19

Công tắc 1 chiều, size L

54,340 VNĐ 83,600 VNĐ
8431M-3-WE-G19

Công tắc trung gian, size M

76,505 VNĐ 117,700 VNĐ