( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Series 30/ Classic

Mặt cho 1 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
31AVH_G19

Mặt cho 1 thiết bị

14,300 ₫ 22,000 ₫
Mặt cho 2 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
32AVH_G19

Mặt cho 2 thiết bị

14,300 ₫ 22,000 ₫
Mặt cho 3 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
33AVH_G19

Mặt cho 3 thiết bị

14,300 ₫ 22,000 ₫
Mặt cho 4 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
34AVH_G19

Mặt cho 4 thiết bị

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt cho 5 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
35AVH_G19

Mặt cho 5 thiết bị

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt cho 6 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
36AVH_G19

Mặt cho 6 thiết bị

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt che trơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
31AVX_G19

Mặt che trơn

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt cho cầu dao an toàn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
31AVMCB_G19

Mặt cho cầu dao an toàn

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt cho MCB 1 cực

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 1 cực

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt cho MCB 2 cực

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
31AVMCB2_G19

Mặt cho MCB 2 cực

22,880 ₫ 35,200 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UST_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A

37,180 ₫ 57,200 ₫
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

62,205 ₫ 95,700 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống

57,200 ₫ 88,000 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UXX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống

57,200 ₫ 88,000 ₫
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

65,780 ₫ 101,200 ₫
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
E426UEST2_T_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

83,655 ₫ 128,700 ₫