Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

31AVH

Mặt cho 1 thiết bị

14,300 VNĐ 22,000 VNĐ
32AVH

Mặt cho 2 thiết bị

14,300 VNĐ 22,000 VNĐ
33AVH

Mặt cho 3 thiết bị

14,300 VNĐ 22,000 VNĐ
34AVH

Mặt cho 4 thiết bị

25,740 VNĐ 39,600 VNĐ
35AVH

Mặt cho 5 thiết bị

25,740 VNĐ 39,600 VNĐ
36AVH

Mặt cho 6 thiết bị

25,740 VNĐ 39,600 VNĐ
31AVX

Mặt che trơn

25,740 VNĐ 39,600 VNĐ
31AVMCB

Mặt cho cầu dao an toàn

22,880 VNĐ 35,200 VNĐ
31AVMCB1

Mặt cho MCB 1 cực

22,880 VNĐ 35,200 VNĐ
31AVMCB2

Mặt cho MCB 2 cực

22,880 VNĐ 35,200 VNĐ
E426UST

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A

37,180 VNĐ 57,200 VNĐ
E426UST2CB

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

62,205 VNĐ 95,700 VNĐ
E426UX

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống

57,200 VNĐ 88,000 VNĐ
E426UXX

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống

57,200 VNĐ 88,000 VNĐ
E426UEST

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

65,780 VNĐ 101,200 VNĐ
E426UEST2

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

83,655 VNĐ 128,700 VNĐ