Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
S981/X

Mặt 1 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S9861/X

Mặt 1 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S982/X

Mặt 2 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S9862/X

Mặt 2 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S983/X

Mặt 3 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S9863/X

Mặt 3 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
S984/X

Mặt 4 lỗ

10,270 ₫ 15,800 ₫
S9864/X

Mặt 4 lỗ

10,270 ₫ 15,800 ₫
S98U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 ₫ 29,500 ₫
S98U2

2 Ổ cắm 2 chấu 16A

28,990 ₫ 44,600 ₫
S98UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
S986UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
S98WS

Viền đơn trắng

2,990 ₫ 4,600 ₫
S98UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

27,170 ₫ 41,800 ₫
S98UE2

2 ổ cắm 3 chấu 16A

37,050 ₫ 57,000 ₫