Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

S981/X

Mặt 1 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S9861/X

Mặt 1 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S982/X

Mặt 2 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S9862/X

Mặt 2 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S983/X

Mặt 3 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S9863/X

Mặt 3 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S984/X

Mặt 4 lỗ

10,270 VNĐ 15,800 VNĐ
S9864/X

Mặt 4 lỗ

10,270 VNĐ 15,800 VNĐ
S98U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 VNĐ 29,500 VNĐ
S98U2

2 Ổ cắm 2 chấu 16A

28,990 VNĐ 44,600 VNĐ
S98UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 VNĐ 36,200 VNĐ
S986UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 VNĐ 36,200 VNĐ
S98WS

Viền đơn trắng

2,990 VNĐ 4,600 VNĐ
S98/10US

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc

43,225 VNĐ 66,500 VNĐ
S98UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

27,170 VNĐ 41,800 VNĐ
S98UE2

2 ổ cắm 3 chấu 16A

37,050 VNĐ 57,000 VNĐ